Beker Polska Beker Polska

WYCENA KOSZTÓW

NAPRAWY

Jest to szczegółowa kalkulacja kosztów naprawy pojazdu sporządzona według obowiązującego standardu likwidacji szkód, przy zachowaniu odpowiedniej technologii naprawy, zgodnej z zaleceniami producenta pojazdu.

Dzięki wycenie, którą dla Ciebie sporządzimy, zyskasz wiedzę dotyczącą realnego kosztu naprawy. W przypadku zakupu auta uszkodzonego możesz zasymulować koszty naprawy, których zgodność będzie wynosić 99% z tymi realnie poniesionymi. Pozwoli Tobie to oszacować na ile opłacalny jest taki zakup. Natomiast w przypadku szkody i wypłaconego odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego będziesz w stanie ocenić poprawność sporządzonego kosztorysu i wypłaconej kwoty odszkodowania.

Ponadto, w przypadku odszkodowania jeśli stwierdzimy, że kwota, którą proponuję ubezpieczyciel jest zbyt niska, zaproponujemy odkupienie prawa do szkody lub prowadzenie Twojej sprawy w sądzie przez naszą kancelarię prawną.

Czytaj więcej

Wybierz TYP POJAZDU

by sprawdzić jakie warianty wyceny
mamy przygotowane do danej kategorii

ELEMENTY
ZAWARTE W OFERCIE

Identyfikacja modelu i wyposażenia pojazdu na podstawie numeru VIN

Kosztorys naprawy pojazdu w systemie eksperckim z wykorzystaniem części orginalnych

Kosztorys naprawy pojazdu w systemie eksperckim z wykorzystaniem części alternatywnych

Historia wcześniejszych szkód
na pojeździe

CENA
429 zł
499 zł

WYCENA SZKODY CAŁKOWITEJ

Dodatkowa usługa do zamówienia w przypadku przejścia szkody częściowej w całkowitą

199 zł
 

ELEMENTY
ZAWARTE W OFERCIE

Identyfikacja modelu i wyposażenia pojazdu na podstawie numeru VIN

Kosztorys naprawy pojazdu w systemie eksperckim z wykorzystaniem części orginalnych

Kosztorys naprawy pojazdu w systemie eksperckim z wykorzystaniem części alternatywnych

Historia wcześniejszych szkód
na pojeździe

CENA
429 zł
499 zł

WYCENA SZKODY CAŁKOWITEJ

Dodatkowa usługa do zamówienia w przypadku przejścia szkody częściowej w całkowitą

199 zł
 

ELEMENTY
ZAWARTE W OFERCIE

Identyfikacja modelu i wyposażenia pojazdu na podstawie numeru VIN

Kosztorys naprawy pojazdu w systemie eksperckim z wykorzystaniem części orginalnych

Kosztorys naprawy pojazdu w systemie eksperckim z wykorzystaniem części alternatywnych

Historia wcześniejszych szkód
na pojeździe

CENA
499 zł
549 zł

WYCENA SZKODY CAŁKOWITEJ

Dodatkowa usługa do zamówienia w przypadku przejścia szkody częściowej w całkowitą

199 zł