BEKER POLSKA Odszkodowania BEKER EXPERT Facebook BEKER EXPERT Instagram

WYCENA KOSZTÓW

NAPRAWY

Jest to szczegółowa kalkulacja kosztów naprawy pojazdu sporządzona według obowiązującego standardu likwidacji szkód, przy zachowaniu odpowiedniej technologii naprawy, zgodnej z zaleceniami producenta pojazdu.

Dzięki wycenie, którą dla Ciebie sporządzimy, zyskasz wiedzę dotyczącą realnego kosztu naprawy. W przypadku zakupu auta uszkodzonego możesz zasymulować koszty naprawy, których zgodność będzie wynosić 99% z tymi realnie poniesionymi. Pozwoli Tobie to oszacować na ile opłacalny jest taki zakup. Natomiast w przypadku szkody i wypłaconego odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego będziesz w stanie ocenić poprawność sporządzonego kosztorysu i wypłaconej kwoty odszkodowania.

Ponadto, w przypadku odszkodowania jeśli stwierdzimy, że kwota, którą proponuję ubezpieczyciel jest zbyt niska, zaproponujemy odkupienie prawa do szkody lub prowadzenie Twojej sprawy w sądzie przez naszą kancelarię prawną.

Czytaj więcej

Wybierz TYP POJAZDU

by sprawdzić jakie warianty wyceny
mamy przygotowane do danej kategorii

ELEMENTY
ZAWARTE W OFERCIE

Identyfikacja modelu i wyposażenia pojazdu na podstawie numeru VIN

Kosztorys naprawy pojazdu w systemie eksperckim z wykorzystaniem części orginalnych

Kosztorys naprawy pojazdu w systemie eksperckim z wykorzystaniem części alternatywnych

Historia wcześniejszych szkód
na pojeździe

CENA
429 zł
499 zł

WYCENA SZKODY CAŁKOWITEJ

Dodatkowa usługa do zamówienia w przypadku przejścia szkody częściowej w całkowitą

199 zł
 

ELEMENTY
ZAWARTE W OFERCIE

Identyfikacja modelu i wyposażenia pojazdu na podstawie numeru VIN

Kosztorys naprawy pojazdu w systemie eksperckim z wykorzystaniem części orginalnych

Kosztorys naprawy pojazdu w systemie eksperckim z wykorzystaniem części alternatywnych

Historia wcześniejszych szkód
na pojeździe

CENA
429 zł
499 zł

WYCENA SZKODY CAŁKOWITEJ

Dodatkowa usługa do zamówienia w przypadku przejścia szkody częściowej w całkowitą

199 zł
 

ELEMENTY
ZAWARTE W OFERCIE

Identyfikacja modelu i wyposażenia pojazdu na podstawie numeru VIN

Kosztorys naprawy pojazdu w systemie eksperckim z wykorzystaniem części orginalnych

Kosztorys naprawy pojazdu w systemie eksperckim z wykorzystaniem części alternatywnych

Historia wcześniejszych szkód
na pojeździe

CENA
499 zł
549 zł

WYCENA SZKODY CAŁKOWITEJ

Dodatkowa usługa do zamówienia w przypadku przejścia szkody częściowej w całkowitą

199 zł