BEKER POLSKA Odszkodowania BEKER EXPERT Facebook BEKER EXPERT Instagram

WERYFIKACJA

SZKODY

Jest to najbardziej rozwinięty ekspercko produkt, uwzględniający wszystkie potrzebne elementy do pełnej weryfikacji szkody. Może on zostać użyty jako pełnowartościowy dokument, pozwalający na uzyskanie prawidłowego odszkodowania z tytułu kolizji drogowej.

Jeżeli masz wątpliwość, czy Twoja szkoda została rozliczona prawidłowo, a co za tym idzie, czy otrzymałeś odpowiednie odszkodowanie, to weryfikacja szkody, którą oferujemy jest właśnie dla Ciebie. Nasz produkt zawiera w sobie zarówno kalkulację kosztów naprawy jak i wycenę auta przed i po szkodzie, dzięki czemu jesteśmy w stanie ocenić, czy dana szkoda została rozliczona właściwie.

Weryfikację szkody proponujemy osobom, które nie są pewne zarówno co do wysokości wypłaty odszkodowania, jak i sposobu rozliczenia danej szkody.

Czytaj więcej

Wybierz TYP POJAZDU

by sprawdzić jakie warianty wyceny
mamy przygotowane do danej kategorii

ELEMENTY
ZAWARTE W OFERCIE

Wycena wartości pojazdu w systemie
eksperckim

Identyfikacja modelu i wyposażenia pojazdu na podstawie numeru VIN

Kosztorys naprawy pojazdu w systemie eksperckim z wykorzystaniem części orginalnych

Analiza ryzyka przejścia ze szkody częściowej w całkowitą lub opłacalność przejścia ze szkody całkowitej w częściową

Kosztorys naprawy pojazdu w systemie eksperckim z wykorzystaniem części alternatywnych

Historia wcześniejszych szkód
na pojeździe

CENA
499 zł
549 zł

ELEMENTY
ZAWARTE W OFERCIE

Wycena wartości pojazdu w systemie
eksperckim

Identyfikacja modelu i wyposażenia pojazdu na podstawie numeru VIN

Kosztorys naprawy pojazdu w systemie eksperckim z wykorzystaniem części orginalnych

Analiza ryzyka przejścia ze szkody częściowej w całkowitą lub opłacalność przejścia ze szkody całkowitej w częściową

Kosztorys naprawy pojazdu w systemie eksperckim z wykorzystaniem części alternatywnych

Historia wcześniejszych szkód
na pojeździe

CENA
499 zł
549 zł

ELEMENTY
ZAWARTE W OFERCIE

Wycena wartości pojazdu w systemie
eksperckim

Identyfikacja modelu i wyposażenia pojazdu na podstawie numeru VIN

Kosztorys naprawy pojazdu w systemie eksperckim z wykorzystaniem części orginalnych

Analiza ryzyka przejścia ze szkody częściowej w całkowitą lub opłacalność przejścia ze szkody całkowitej w częściową

Kosztorys naprawy pojazdu w systemie eksperckim z wykorzystaniem części alternatywnych

Historia wcześniejszych szkód
na pojeździe

CENA
549 zł
679 zł