BEKER POLSKA Odszkodowania BEKER EXPERT Facebook BEKER EXPERT Instagram

WERYFIKACJA SZKODY

Produkt jest skróconą wersją opinii jaką biegli wykonują na zlecenie sądu w trakcie postępowania sądowego. Jako jedna z nielicznych firm w Polsce mamy wiedzę jak opiniują biegli w danych regionach kraju. Dzięki temu doświadczeniu sporządzony przez nas dokument jest weryfikacją rozliczenia szkody przez ubezpieczyciela.

Co robimy w ramach weryfikacji szkody?
 • Sporządzamy wycenę wartości pojazdu przed szkodą, czyli określamy jego rzeczywistą wartość w stanie nieuszkodzonym z uwzględnieniem wyposażenia oraz korekt związanych ze stanem faktycznym pojazdu,
 • Sporządzamy kosztorys naprawy pojazdu, czyli kalkulację kosztów jego naprawy, z uwzględnieniem wszystkich potrzebnych operacji przywracających go do stanu sprzed szkody; w skład kosztorysu wchodzą: wymiana części, operacje naprawy oraz demontażu elementów, lakierowanie uszkodzonej karoserii,
 • Sporządzamy wycenę wartości pojazdu uszkodzonego, czyli określamy jego realną wartość opartą o realia rynkowe oraz wycenę sporządzoną na programach eksperckich,
 • Analizujemy zasadność kwalifikacji szkody jako całkowitej, czyli poprzez uwzględnienie właściwej wyceny auta przed szkodą, prawidłowego kosztorysu naprawy oraz określenie realnej wartości wraku, ustalamy czy dana szkoda powinna być zakwalifikowana jako szkoda całkowita.
Co potrzebujemy, aby zweryfikować szkodę?
 • Kosztorys sporządzony przez towarzystwo ubezpieczeniowe likwidujące szkodę,
 • Decyzja o przyznanej kwocie odszkodowania,
 • Dokument wyceny pojazdu z towarzystwa ubezpieczeniowego (tylko gdy likwidator dokonał takiej wyceny),
 • Dowód rejestracyjny pojazdu,
 • Iformacja o dodatkowym wyposażeniu pojazdu,
 • Zdjęcia poglądowe pojazdu,
 • Zdjęcia uszkodzonych elementów pojazdu,
 • Informacja o dodatkowych uszkodzeniach nieuwzględnionych w kosztorysie od ubezpieczyciela.

Jako lider w windykacji należnych odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych, posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, aby zweryfikować nawet najtrudniejsze szkody komunikacyjne z OC i Auto Casco. Będąc naszym klientem otrzymasz ekspertyzę, z której dowiesz się czy twoja szkoda została rozliczona prawidłowo oraz informację o należnej kwocie odszkodowania.

Ponadto, jeśli stwierdzimy że szkoda została rozliczona nieprawidłowo, a kwota odszkodowania, którą proponuje ubezpieczyciel istotnie jest zbyt niska, zaproponujemy odkupienie prawa do szkody lub poprowadzenie sprawy sądowej przez naszą kancelarię prawną.

Dodatkowo nasz dział techniczny oferuję kosztorysowanie dla zakładów blacharsko-lakierniczych.

Ceny widniejące powyżej są cenami brutto obowiązującymi na pojazdach obecnych w systemach eksperckich. Jeśli system nie został zaopatrzony w specyfikację danego pojazdu zastrzegamy sobie prawo zmian cen za powyższe usługi lub rezygnacji ze zlecenia.

Dowiedz się czegoś więcej i zapoznaj się z poniższymi artykułami:
Kiedy warto zweryfikować szkodę?
Na pewno powinieneś zweryfikować swoją szkodę, w przypadku gdy uważasz, że nie powinna być zaliczona do szkód całkowitych oraz gdy sądzisz, że z tytułu szkody całkowitej otrzymałeś za niskie odszkodowanie. Nasza weryfikacja szkody będzie dla Ciebie nieocenioną pomocą w sądzie, gdzie podpierając się naszą rzetelnie sporządzoną dokumentację będziesz mógł lepiej uargumentować swoje racje.
Jak rozliczane są szkody całkowite?
Jedną z najczęstszych praktyk towarzystw ubezpieczeniowych w przypadku likwidacji szkód komunikacyjnych, jest zaliczanie na siłę szkód częściowych jako szkód całkowitych. Taka praktyka ma miejsce zarówno w przypadku szkód z OC sprawcy, jak i tych likwidowanych z Auto Casco. Zmieniają się tylko warunki konieczne do zakwalifikowania danej szkody jako całkowitej.

Aby zaliczyć szkodę do całkowitych, koszt naprawy pojazdu musi przekroczyć 100% jego wartości przed szkodą w przypadku szkody z OC sprawcy oraz 70% jego wartości w przypadku szkody z AC. Odszkodowanie jest wtedy obliczane w taki sposób, że od wartości auta przed szkodą odejmuje się wartość wraku i wynik jest sumą naszego odszkodowania.
Jak towarzystwa ubezpieczeniowe manewrują wycenami szkód całkowitych?
Ubezpieczyciele mają wiele sposobów na to aby finalny koszt naprawy pojazdu przekroczył próg prowadzący do szkody całkowitej. Dzieje się tak przez to, że czynniki prowadzące do szkody całkowitej są ze sobą skorelowane i jedna rzecz zazwyczaj wynika z drugiej lub też nie może bez niej zaistnieć. Podstawą do szkody całkowitej jest zawsze kosztorys naprawy pojazdu, z którego wynika, że koszt naprawy auta przekracza jego wartość, czyli nie opłaca się go naprawiać. Kosztorys naprawy sporządza rzeczoznawca z towarzystwa, który jeśli tylko to możliwe, zawsze będzie dążył do tego, aby koszt naprawy przekroczył wartość pojazdu przed szkodą. Tylko, że wartość auta przed szkodą również określa ubezpieczyciel, co znacznie im ułatwia określenie szkody jako całkowitej.

Jako szkodę całkowitą można rozliczyć nawet niewielką stłuczkę. Wystarczy, że w przypadku starszego auta, kosztorys naprawy zostanie sporządzony na nowych częściach, a koszty robocizny nieco zawyżone. Do tego dojdzie zaniżona wycena wartości auta przed szkodą i szkoda całkowita gotowa. Towarzystwo wystawi wrak na aukcję internetową, gdzie kupujący określą jego wartość i zamiast uczciwych pieniędzy na naprawę samochodu, dostaniemy niewielką sumę odszkodowania i wrak pojazdu do sprzedania.

Towarzystwa ubezpieczeniowe zaniżają również kwoty odszkodowań w przypadku szkód ewidentnie całkowitych, czyli takich, gdzie przywrócenie pojazdu do stanu sprzed szkody jest obiektywnie niemożliwe. Jako, że odszkodowanie jest różnicą pomiędzy wartością auta przed szkodą i po szkodzie, ubezpieczyciele najczęściej zaniżają wartość pojazdu przed szkodą i zawyżają wartość wraku. Wycena wartości pojazdu zawiera wiele elementów, które można różnie rozliczyć, tak że wycena tego samego auta przez różne podmioty nigdy nie będzie taka sama.

Według wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego, w przypadku szkód z OC sprawcy, ubezpieczyciel ma obowiązek pomóc nam w sprzedaży pozostałości pojazdu. Najczęściej wygląda to tak, że towarzystwo wystawia nasz wrak na aukcje internetowe, gdzie warsztaty samochodowe wyspecjalizowane w rozbiórce powypadkowych aut na części, skupują takie pojazdy. Według tego, ile mogą zapłacić za nasz wrak, jest ustalana jego wartość przy rozliczaniu szkody. Niestety najczęściej nie są to duże pieniądze ponieważ kupujący wiedzą, że właściciele tych uszkodzonych aut chcą jak najszybciej się ich pozbyć.