BEKER POLSKA Odszkodowania BEKER EXPERT Facebook BEKER EXPERT Instagram

WYCENA KOSZTÓW NAPRAWY

Jest to szczegółowa kalkulacja kosztów naprawy pojazdu sporządzona według obowiązującego standardu likwidacji szkód, przy zachowaniu odpowiedniej technologii naprawy, zgodnej z zaleceniami producenta pojazdu.

Wykorzystywanym przez nas programem eksperckim do sporządzania kosztorysów jest ogólnoświatowy system AUDATEX. Jego popularność i uznanie wynikają z wysokiej dokładności przeliczeń oraz szerokiej bazy pojazdów, dlatego też jest on najczęściej stosowany przez biegłych sądowych oraz większość towarzystw ubezpieczeniowych.

Na życzenie klienta oferujemy możliwość wykonania rekalkulacji kosztów naprawy pojazdu w systemie Eurotax, szczególnie gdy pierwotny kosztorys sporządzony został w owym systemie. Takie przypadki mają często miejsce w ramach likwidacji szkód z AutoCasco.

Produkt oferujemy w wariancie STANDARD oraz PREMIUM:

Wariant STANDARD przewiduje kalkulację kosztów naprawy pojazdu z zastosowaniem oryginalnych części zamiennych (standard ASO) oraz przy zachowaniu zalecanej przez producenta technologii naprawy. Ta opcja pozwala na uzyskanie informacji jaka jest najwyższa kwota potrzebna na likwidację danej szkody na pojeździe.

Wariant PREMIUM zawiera znacznie więcej niż podstawową kalkulację szkody na oryginalnych częściach zamiennych. Dzięki tej opcji uzyskasz informację czy ubezpieczyciel miał prawo policzyć części zamienne przy wyliczeniu kosztów naprawy Twojego pojazdu. Wariant PREMIUM obejmuje:

 • standard ASO (wysoki) – kalkulacja kosztów naprawy pojazdu przy użyciu oryginalnych części zamiennych,
 • standard warsztatowy (średni) – kosztorys uwzględniający części jakości producenckiej, który realnie określa koszt przywrócenia pojazdu do stanu sprzed szkody,
 • standard ekonomiczny (niski) – określa możliwie najtańszy koszt naprawy pojazdu, z wykorzystaniem najtańszych części zamiennych dostępnych na rynku. Taka naprawa nie jest w stanie przywrócić pojazd do stanu sprzed szkody, a jedynie pozwoli na jego dalsze użytkowanie.

Dodatkowo każdy kosztorys, będzie uzupełniony kartą optymalizacji, która zawiera pełne zestawienie zamienników dostępnych w sprzedaży, wraz z numerami katalogowymi i dostawcą.

Każda wycena kosztów naprawy zawiera następujące elementy:
 • identyfikację pojazdu na podstawie numeru VIN, czyli określenie jego parametrów technicznych wraz z wyposażeniem,
 • liczbę, rodzaj oraz stawkę roboczogodzin przeznaczonych na naprawę pojazdu,
 • części zakwalifikowane do wymiany wraz z ich cenami oraz jakością,
 • operacje naprawy, wymiany, regeneracji oraz pomiarów wraz z ich czasochłonnością,
 • operacje lakierowania wraz z kosztem materiału lakierniczego i czasochłonnością,
 • podsumowanie kosztów naprawy.
Co potrzebujemy, aby sporządzić wycenę kosztów naprawy?
 • Dowód rejestracyjny pojazdu
 • Poglądowe zdjęcia pojazdu (przód, tył, boki, komora silnika, kokpit)
 • Zdjęcia uszkodzonych elementów pojazdu
 • Informacja o dodatkowych uszkodzeniach nieuwzględnionych na fotografiach
 • Kosztorys sporządzony przez towarzystwo ubezpieczeniowe likwidujące szkodę

Nasza firma jako lider w windykacji zaniżeń wynikających ze szkód komunikacyjnych posiada wiedzę jak sporządzić powyższą ekspertyzę aby nasz klient miał pełną świadomość poprawności rozliczenia swojej szkody oraz wartości ewentualnego zaniżenia.

Powyższy produkt umożliwia w pełni świadome podjęcie decyzji czy sprawa jest rozliczona w sposób poprawny bądź nie.

W przypadku zaniżenia każdy z naszych klientów otrzyma ofertę na prowadzenie sprawy na drodze postępowania sądowego przez naszą kancelarię lub propozycję odkupu praw do zaniżenia.

Dodatkowo nasz dział techniczny oferuję kosztorysowanie dla zakładów blacharsko-lakierniczych.

Ceny widniejące powyżej są cenami brutto obowiązującymi na pojazdach obecnych w systemach eksperckich. Jeśli system nie został zaopatrzony w specyfikację danego pojazdu zastrzegamy sobie prawo zmian cen za powyższe usługi lub rezygnacji ze zlecenia.

Dowiedz się czegoś więcej i zapoznaj się z poniższymi artykułami:
Kosztorys od niezależnej firmy to sposób na zaniżone odszkodowanie:
Towarzystwo ubezpieczeniowe zawsze będzie dążyć do wypłaty jak najniższego odszkodowania. Rzeczoznawcy mają wiele sposobów manewrowania wycenami kosztorysów naprawy, ale nie są one dla nas żadną tajemnicą. Najczęściej stosowane metody zaniżania odszkodowań to wyolbrzymianie cen naprawy, aby szkodę zaliczyć jako całkowitą oraz zaniżanie cen naprawy, aby wypłacić niższe odszkodowanie.
Zawyżanie wyceny naprawy samochodu a szkoda całkowita:
Aby szkodę zaliczyć do całkowitych, koszt naprawy auta musi przekroczyć 100% wartości auta przed szkodą w przypadku szkody z OC sprawcy oraz 70% wartości auta w przypadku szkody z AC. Gdy szkoda zostanie zaliczona do całkowitych, to ubezpieczyciel wypłaca nam różnicę pomiędzy wartością auta przed szkodą, a wartością wraku. I tutaj robi się problem ponieważ wycena auta po szkodzie, którą sporządza ubezpieczyciel, bardzo często ma się nijak do realnej kwoty jaką możemy dostać za wrak. Ponadto rzeczoznawcy w takich przypadkach by przekroczyć próg szkody całkowitej, zaniżają również wartość auta przed szkodą. W takich przypadkach zawyża się też koszty naprawy, a czasem nawet wlicza do niej części i usterki, które niekoniecznie wymagają naprawienia. Wszystko po to, aby zamiast realnej kwoty naprawy auta, wypłacić jak najmniejszą różnicę pomiędzy jego wartością przed szkodą i po szkodzie.
Zaniżona wycena naprawy samochodu:
Ten przypadek jest nieco bardziej oczywisty i polega na zaniżaniu na wszelkie możliwe sposoby składowych części kosztorysu naprawy. Praktycznie zawsze rzeczoznawcy podają niedostateczną ilość roboczogodzin potrzebnych do naprawy auta oraz zbyt niską stawkę za te roboczogodziny. Ponadto proponują niskiej jakości części zamienne zamiast tych oryginalnych, które przecież mieliśmy w naszym aucie. Do tego dochodzi jeszcze niewliczanie pewnych części lub napraw do kosztorysu. To wszystko skutkuje zaniżeniem odszkodowania o bardzo znaczną kwotę. Jak znaczną, możesz się dowiedzieć dzięki naszej wycenie.