BEKER POLSKA Odszkodowania BEKER EXPERT Facebook BEKER EXPERT Instagram

WYCENA WARTOŚCI POJAZDU

Jest to dokument określający realną wartość rynkową pojazdu.

Głównymi programami, w branży motoryzacyjnej, służącymi do tego typu wycen są: Eurotax oraz Info-Ekspert. Pierwszy z nich używany jest do określenia wartości pojazdu sprowadzonego z zagranicy (przydatne podczas wyliczenia wysokości akcyzy przez Urzędy Celne), a także do określania wartości pojazdu w trakcie zawierania polisy AutoCasco.

Info-Ekspert zaś jest ogólnie stosowaną platformą w świecie likwidacji szkód, zarówno na poziomie towarzystw ubezpieczeniowych jak i polskiego sądownictwa (używany przez biegłych oraz rzeczoznawców techniki motoryzacyjnej) w szczególności na potrzeby określenia kwalifikacji szkody jako częściowej lub całkowitej.

Jakie pojazdy wyceniamy?

Wyceniamy wszelkie rodzaje pojazdów, zarówno te uszkodzone jak i nieuszkodzone. Nie ma dla nas znaczenia, czy pojazd jest nowy czy ma kilkanaście lat. Nasza wycena wartości samochodu to produkt, dzięki któremu poznasz rynkową wartość pojazdów takich jak:

 • samochody osobowe,
 • samochody ciężarowe,
 • motocykle, motorowery i skutery.
Parametry wpływające na ostateczną wycenę wartości pojazdu:
 • wartość bazowa pojazdu - wartość rynkowa pojazdu wprowadzonego do eksploatacji 15 maja roku produkcji z uwzględnieniem standardowego wyposażenia
 • wartość korekty ze względu na datę pierwszej rejestracji - do 15 maja roku produkcji stosuje się korektę ujemną, natomiast po 15 maja, korektę dodatnią
 • współczynnik korekty dotyczącej wyposażenia - uzależniony jest od wyposażenia ponad seryjne, jeśli jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji
 • współczynnik korekty dotyczącej wyposażenia specjalistycznego - dotyczy wyposażenia oferowanego za dopłatą podczas zakupu nowego pojazdu bądź w trakcie eksploatacji pojazdu np.: wyciągarki linowe, sygnały świetlne, sprzęt specjalistyczny
 • współczynnik korekty dotyczącej zmiany parametrów zabudowy ładunkowej lub kabiny - dotyczy on wzrostu wartości pojazdu poprzez zamontowanie niestandardowej zabudowy pojazdu np. najazd autolawety, zabudowa izotermiczna, dźwigi i podnośniki koszowe itp.
 • współczynnik korekty dotyczącej przebiegu - korekta jest ujemna jeśli przebieg jest wyższy od normatywnego, natomiast w przypadku gdy jest niższy - dodatnia, jako przebieg normatywny rozumie się założony przebieg całkowity pojazdu bazowego, osiągany przez niego w przyjętym okresie użytkowania.
 • współczynnik korekt różnych - w skład tego współczynnika mogą wchodzić następujące korekty:
  • korekta ze względu na stan utrzymania i dbałość o pojazd - zależna od kompletności elementów wyposażenia oraz ich stanu (czystość, zarysowania)
  • korekta na szczególny charakter eksploatacji - np. pojazd do nauki jazdy
  • korekta ze względu na liczbę właścicieli pojazdu
  • korekta ze względu na brak ważnego dopuszczenia do ruchu
  • korekta ze względu na serwisowanie pojazdu
  • korekta ze względu na lokalną sytuację rynkową
 • wartość korekty dotyczącej stanu ogumienia - zależna od głębokości bieżnika w pojeździe, za wartość normatywną przyjmuje się 8 mm wartość korekty z tytułu koniecznej naprawy/ wcześniejszych szkód - uzależniona od szkód na pojeździe i grubości powłoki lakierniczej, ewentualnej niezdatności pojazdu.
Niezbędne dokumenty do sporządzenia rzetelnej wyceny pojazdu:
 • Dowód rejestracyjny pojazdu
 • Poglądowe zdjęcia pojazdu (przód, bok, tył, komora silnika, kokpit)
 • Informacja o dodatkowym wyposażeniu pojazdu

Ceny widniejące powyżej są cenami brutto obowiązującymi na pojazdach obecnych w systemach eksperckich. Jeśli system nie został zaopatrzony w specyfikację danego pojazdu zastrzegamy sobie prawo zmian cen za powyższe usługi lub rezygnacji ze zlecenia.

Dowiedz się czegoś więcej i zapoznaj się z poniższymi artykułami:
Wycena samochodu do ubezpieczenia Auto Casco:
Wysokość składki ubezpieczenia AC, to tak naprawdę określony procent wartości rynkowej ubezpieczanego auta. Z tego powodu towarzystwa ubezpieczeniowe, najczęściej zawyżają wartość naszego samochodu, tak abyśmy płacili wyższe składki. Nie warto się godzić na takie nieuczciwe praktyki, tym bardziej, że możemy temu zapobiec. Wystarczy przedstawić ubezpieczycielowi niezależną wycenę samochodu sporządzoną przez naszą firmę, która będzie stanowić podstawę do określenia uczciwej składki Auto Casco.
Sprawdzenie auta przed kupnem:
Stojąc przed zakupem auta, warto wiedzieć ile tak naprawdę jest warte. Taka wiedza pozwala na wynegocjowanie korzystniejszej ceny ze sprzedawcą. Posiadając dokument potwierdzający wartość rynkową danego auta, mamy nieocenioną kartę przetargową, dzięki której możemy zaoszczędzić nawet bardzo dużą kwotę. Znając rynkową wartość danego auta nie możemy za nie przepłacić, chyba że po prostu się na to zgodzimy.
Wycena auta do sprzedaży:
Jeżeli posiadamy na sprzedaż samochód, dobrze jest znać jego rynkową wartość, tak aby móc wystawić go na sprzedaż za odpowiednią cenę. W przypadku, gdy nie orientujemy się dobrze w cenach samochodów i wyceniamy nasz pojazd na oko, możemy nie doszacować jego wartości i uzyskać ze sprzedaży kwotę mniejszą niż pojazd jest wart.
Obliczanie rynkowej ceny auta do celów podatkowych:
Kupując auto, musimy się z niego rozliczyć z urzędem skarbowym. Należy zapłacić podatek od czynności cywilno - prawnych (PCC-3) a w przypadku zakupu auta z zagranicy, jeszcze podatek akcyzowy (AKC-U). Niestety urząd skarbowy do obliczenia podatku, nie bierze ceny z umowy jaką de facto zapłaciliśmy, ale średnią rynkową cenę zakupionego pojazdu. Dlatego, aby nie mieć nieprzyjemności z powodu zapłaty nieprawidłowej kwoty podatku, dobrze jest mieć pewność co do rynkowej wartości zakupionego auta. W obronie wartości za jaką dokonaliśmy zakupu przydaję się niezależna opinia eksperta, która argumentuję rzeczywiście poniesiony koszt zakupu.
Wycena rynkowej wartości samochodu do obliczenia akcyzy:
Z podatkiem akcyzowym jest podobnie jak z podatkiem od czynności cywilno - prawnych. Jest on obliczany według średniej wartości rynkowej danego auta, a nie od faktycznej ceny zakupu. Ponadto, jeżeli nabyliśmy lub sprzedaliśmy samochód w kwocie znacznie odbiegającej od jego średniej rynkowej wartości, to będziemy wezwani do zmiany wysokości opodatkowania lub udzielenia wyjaśnień. Możemy też zostać obarczeni wysokimi kosztami biegłych rzeczoznawców. Z tych względów, warto dokładnie wiedzieć, jaka jest rynkowa cena pojazdów, które kupujemy z zagranicy.
Wycena pojazdu przy szkodzie całkowitej:
Częstą praktyką towarzystw ubezpieczeniowych jest zawyżanie lub zaniżanie wartości pojazdu przy rozliczaniu szkód komunikacyjnych. Dzieje się tak zarówno w przypadku szkód rozliczanych z AutoCasco jak i tych z OC sprawcy wypadku. Ma to na celu wypłatę niższego odszkodowania dla nas, w przypadku gdy ubezpieczyciel kwalifikuje szkodę jako całkowitą. Kwotę odszkodowania przy szkodzie całkowitej oblicza się odejmując wartość wraku od wartości pojazdu na dzień szkody. Obie wyceny oszacowuje towarzystwo ubezpieczeniowe, które z pewnością nie ma na celu wypłaty jak najwyższego odszkodowania dla nas. Wycena pojazdu od niezależnego rzeczoznawcy, uchroni nas od nieprawidłowej kwalifikacji szkody oraz pomoże nam uzyskać odszkodowanie w należytej kwocie.

Więcej o tym temacie polecamy przeczytać w naszym artykule na blogu, gdzie dowiesz się w jaki sposób ubezpieczyciele manewrują wycenami przy szkodach całkowitych, aby zaniżyć wypłatę odszkodowania.
Wycena auta przy wprowadzeniu do majątku firmy:
Przedsiębiorcy często decydują się na wprowadzenie prywatnego auta do firmy ze względu na korzyści finansowe. Wprowadzenie auta do ewidencji środków trwałych pozwala na dokonywanie odpisów amortyzacyjnych oraz eliminuje konieczność regularnego sporządzania tzw. kilometrówki, czyli ewidencji przebiegu. Aby wprowadzić auto do firmy, konieczne jest określenie jego wartości początkowej. Sytuacja jest prosta, gdy posiadamy dokument zakupu, ponieważ wtedy wartość początkową określamy biorąc kwotę, którą zapłaciliśmy i dodając do niej koszty dodatkowe wyszczególnione w przepisach. Jednak jeśli nie posiadamy żadnego dokumentu potwierdzającego zakup auta, to jego wartość musimy oszacować sami.

Więcej o tym, jakie korzyści możesz zyskać na wprowadzeniu samochodu do majątku firmy, piszemy w naszym artykule na blogu.
Wycena samochodu do leasingu:
Decydując się na leasing auta, możemy napotkać problem w rozbieżnościach ceny jaką zapłaciliśmy za dane auto, a wyceną firmy leasingowej. Taka niezgodność pojawia się często w przypadku samochodów z górnej półki cenowej, a wtedy w grę wchodzą nawet różnice rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych. Jeśli nie zgadzamy się z wyceną leasingodawcy to najlepszym wyjściem jest zlecić wycenę pojazdu niezależnej firmie. Wtedy mamy pewność, że nie przepłacimy, a nawet gdy dany leasingodawca nie zgodzi się na finansowanie zakupu, to mamy mocną podstawę do negocjowania ceny z inną firmą.